Την επιστημονική εποπτεία της ομάδας έχει Παιδοψυχολόγος &, Παιδοψυχίατρος.