Πολλοί γονείς στην καθημερινή τους αγωνία να βοηθήσουνε τα παιδιά τους στο διάβασμα, διαβάζουνε μαζί τους. Το αποτέλεσμα είναι να πιέζονται και οι δυο. Κάθε πρόγραμμα οργάνωσης της μελέτης έχει διαφορετική προσαρμογή σε κάθε παιδί, ανάλογα με το χαρακτήρα, τη συγκέντρωση και τη μνήμη του. Προϋπόθεση για ένα αποδοτικό διάβασμα, είναι η διαμόρφωση ενός σταθερού και οργανωμένου χώρου μελέτης.
Το πρόγραμμα σχολικής μελέτης απευθύνεται σε:
• Γονείς που οι επαγγελματικές τους υποχρεώσεις δεν τους επιτρέπουν να ασχοληθούν με την καθημερινή προετοιμασία των παιδιών τους για το σχολείο.
• Γονείς που επιθυμούν να μελετούν τα παιδιά τους σε ένα ευχάριστο περιβάλλον υπό την εποπτεία εξειδικευμάνων παιδαγωγών.
• Σε παιδιά που διαβάζουν αρκετές ώρες χωρίς το διάβασμά τους να είναι ποιοτικό και αποδοτικό.
• Σε παιδιά με χαμηλή επίδοση στο σχολείο.
• Σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες
• Σε παιδιά με διάσπαση της προσοχής (ΔΕΠ-Υ)
• Σε παιδιά με διαταραχές αυτιστικού φάσματος (ΔΑΔ)
• Σε παιδιά με δυσκολίες συμπεριφοράς