Τα τεστ αυτά δείχνουν πόσο ένα παιδί έχει μάθει σε σχέση με άλλα παιδιά της ηλικίας του. Επίσης δείχνουν σε ποιες επί μέρους  δεξιότητες έχει το παιδί ιδιαίτερες δυσκολίες π.χ.  να θυμηθεί τη σειρά των γραμμάτων κ.ά.

Δηλαδή αυτές οι δοκιμασίες δείχνουν την ύλη που έχει μάθει το παιδί και αν αυτή αναλογεί στις νοητικές του ικανότητες.