Γνώρισε τη νοημοσύνη σου. Ο Δείκτης Νοημοσύνης(Intelligence Quotient,IQ) είναι ο δείκτης ο οποίος μετρά προσεγγιστικά την ευφυΐα ενός ατόμου σε σχέση με τον υπόλοιπο πληθυσμό.

Το IQ κάθε ατόμου μετράται με διάφορες μεθόδους, οι οποίες περιλαμβάνουν τεστ με ερωτήσεις ή διαδικασίες με καθορισμένα αντικείμενα.

Το τεστ IQ  πραγματοποιείται στο κέντρο μας από εξειδικευμένους επιστήμονες με χρόνια εμπειρία και εξειδίκευση.