Η επιλογή και η άσκηση ενός επαγγέλματος αποτελεί μια πολύ σημαντική υπόθεση, καθώς πρόκειται  για μια απόφαση καθοριστική για το μέλλον.

Τα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού μπορούν να αποτελέσουν το μέσο για την άρση του αδιέξοδου στο οποίο περιήλθαν οι μαθητές και μαζί οι γονείς που αγωνιούν για το μέλλον των παιδιών του.