Το Κέντρο μας διαθέτει τη δυνατότητα να παρέχει σε όλα τα φυσιολογικά παιδιά ηλικίας 5-6 ετών ,τα οποία θα πάνε στην Α’Δημοτικού την επόμενη χρονιά το τεστ αυτό το οποίο είναι απλό, ευχάριστο και σύντομο.
Ελέγχει κατά πόσο το παιδί έχει τις απαραίτητες ικανότητες και την ωριμότητα που χρειάζεται για να παρακολουθήσει με επιτυχία και χωρίς δυσκολίες το Δημοτικό Σχολείο.