Οι διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές(ΔΑΔ) είναι νευροαναπτυξιακές διαταραχές με έναρξη στα πρώτα χρόνια ζωής.
Διακρίνονται 5 τύποι:
1.    Ο αυτισμός
2.    Το σύνδρομο Asperger
3.    To σύνδρομο Rett
4.    Η αποδιοργανωτική διαταραχή
5.    Η διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή

Τα συμπτώματα της ΔΑΔ μπορεί να περιλαμβάνουν προβλήματα επικοινωνίας, όπως:
•    Δυσκολία στη χρήση και κατανόηση της γλώσσας
•    Δυσχερεια συσχέτισης με ανθρώπους, αντικείμενα και γεγονότα. Για παράδειγμα, έλλειψη βλεμματικής επαφής ή σκόπιμης συμπεριφοράς
•    Ασυνήθιστη ενασχόληση με παιχνίδια και άλλα αντικείμενα
•    Δυσκολία με τις αλλαγές στη ρουτίνα ή στο γνώριμο περιβάλλον
•    Επαναλαμβανόμενες κινήσεις του σώματος ή πρότυπα συμπεριφοράς, όπως το φτερούγισμα των χεριών, το στριφογύρισμα των μαλλιών, το ρυθμικό χτύπημα των ποδιών ή και πιο σύνθετες κινήσεις

Επίπεδα
Τα παιδιά με ΔΑΔ διαφέρουν σε μεγάλο βαθμό σε ικανότητες, ευφυΐα, και συμπεριφορές. Μερικά παιδιά δεν μιλούν καθόλου, άλλα μιλούν με περιορισμένες φράσεις ή συνομιλίες, καθώς και ορισμένα έχουν φυσιολογική γλωσσική ανάπτυξη. Συνήθως εμφανίζονται στερεοτυπικές δεξιότητες στο παιχνίδι και περιορισμένες κοινωνικές δεξιότητες. Επίσης εμφανίζονται ασυνήθιστες αντιδράσεις σε αισθητηριακές πληροφορίες - όπως σε δυνατούς θορύβους, φώτα.