Κάθε παιδί που έρχεται για 1Η φορά στο σχολείο θα πρέπει να έχει τα στοιχεία και τις προϋποθέσεις που το καθιστούν έτοιμο να προσαρμοστεί και να δεχτεί τα νέα γνωστικά αντικείμενα, αλλά και να ανταπεξέλθει τις όποιες δυσκολίες συναντήσει στο νέο του περιβάλλον.