Η συμβουλευτική γονέων είναι η συνεργασία των γονέων με έναν από τους ψυχοθεραπευτές του κέντρου μας με σκοπό να βοηθήσουν στην αναγνώριση και τη διαχείριση των δυσκολιών του παιδιού τους έτσι ώστε να βελτιωθεί η ψυχοσυναισθηματική κατάσταση του παιδιού  και κατά συνέπεια η συμπεριφορά του.

Η συμβουλευτική μπορεί να φανεί χρήσιμη στους γονείς βοηθώντας τους να αποδεχτούν το παιδί τους και να το στηρίξουν.