Αναλαμβάνουμε να υποστηρίξουμε καθημερινά τη μελέτη των παιδιών όλων των τάξεων δημοτικού και γυμνασίου .Το κάθε παιδί ασχολείται με τα δικά του μαθήματα, αυτά που έχει την επόμενη μέρα στο σχολείο.

Το ειδικευμένο προσωπικό θα εντοπίσει τις αδυναμίες και τα μαθησιακά κενά και με ατομική βοήθεια και πρόγραμμα το παιδί θα καλύψει τα κενά του και θα μπορέσει να ανακτήσει το χαμένο έδαφος.