ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΠΡΟΣΟΧΗΣ-ΤΙ ΕΙΝΑΙ?
Το να μπορεί ένα παιδί να συγκεντρώνεται είναι βασική προϋπόθεση για τη μάθηση. Ένα παιδί που δεν μπορεί να συγκεντρωθεί σ’ αυτό που βλέπει ή ακούει δεν μπορεί και να το μάθει.
Η διαταραχή αυτή μπορεί να υπάρχει από μόνη της, αλλά συχνότατα συνοδεύει και άλλα προβλήματα, όπως καθυστέρηση στην ανάπτυξη του λόγου, ειδικές μαθησιακές διαταραχές κ.ά.

ΥΠΕΡΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΤΙ ΕΙΝΑΙ?
Κάθε παιδί που παρουσιάζει αυξημένη κινητική δραστηριότητα για την ηλικία του χαρακτηρίζεται υπερκινητικό. Έως την ηλικία των 3 ετών είναι μια απόλυτα φυσιολογική εκδήλωση. Γίνεται, όμως, πρόβλημα όταν το παιδί έχει περάσει το 5ο έτος της ηλικίας του.
Αιτίες της υπερκινητικότητας: Μπορεί να είναι το χαοτικό ή αποδιοργανωμένο περιβάλλον που μεγαλώνει. Κάποια ψυχιατρική πάθηση, η επίδραση διάφορων τοξινών του περιβάλλοντος (π.χ. μολύβδου) ή προβλήματα στις γνωστικές λειτουργίες, για παράδειγμα, διάσπαση της προσοχής, δυσλεξία ή διανοητική καθυστέρηση.

ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ
Τα παιδιά με μαθησιακές διαταραχές χρειάζονται εκπαιδευτική αντιμετώπιση από ομάδα ειδικών, συνήθως μέχρι τα 8 χρόνια τους. Αυτό, βέβαια, γίνεται παράλληλα με τη φοίτησή τους στο σχολείο. Στη συνέχεια οι διαταραχές ελαχιστοποιούνται ή παύουν να υπάρχουν.